நாகர்கோவில் மண்டலத்தில் கொடி அசைவிற்காக காத்திருக்கும் புதிய பேருந்துகள்

நாகர்கோவில் மண்டலத்திற்கு  அம்மாவின் அடுத்த கொடி அசைப்பிற்குத் தயாராக 8 புதிய பேருந்துகள் நேற்றைய [17.8.2015] நிலவரப்படி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை சக்தி கோச் பில்டர்ஸில் கூண்டு கட்டப்பட்டுள்ளன. இவை தற்போது செட்டிகுளம் பணிமனையில் [பாதுகாப்பிற்காக] நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

KARUR SHAKTHI COACH BODY BUILDERS  (1)-RE KARUR SHAKTHI COACH BODY BUILDERS  (2RE) KARUR SHAKTHI COACH BODY BUILDERS  (4)RE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s