தநா 72 நா 1760

தநா 72 நா 1760 புறநகர் பேருந்தாக கன்னியாகுமரி கிளையிலிருந்து இயக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. சமீபத்தில் ஒரு சேர பல டாட்டா பேருந்துகள் நகரப் பேருந்துகளாக சீரமைக்கப்பட்டன. அதில் இதுவும் ஒன்று. 

TN 72 N 1760-14.8.2015 Near Pazhathottam-Re

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s