தநா 74 நா 0942-தநா 74 நா 1161 ஓட்டுநர் பயிற்சி வாகனங்கள்

தநா 74 நா 0942-தநா 74 நா 1161 ஓட்டுநர் பயிற்சி வாகனங்கள். தநா 74 நா 0942-பல முறை துறத்தித் துறத்தி முயற்சித்தும் திருப்தியாக நிழற்படக் கருவிக்குள் பதிவாகாமல் தப்பி வந்தது. தநா 74 நா 1161 பயிற்சி வாகனங்கள் இதற்கு முன் முன்புறம் படமெடுக்க வாய்ப்பில்லாமல் பின் புறம் மட்டும் படம்பிடிக்கப்பட்டு எண்ணிக்கைக்காக சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது. 17.8.2015 அன்று திடீர் வாய்ப்புக் கிடைக்கப்பெற்று ராணித்தோட்டம் சென்றபோது  தான் வகையாக சிக்கியது. 

TN 74 N 0942-17.8.2015_2-Re TN 74 N 1161-17.8.2015_2-Re

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s