தநா 45 நா 2534

பதிவு எண்-தநா 45 நா 2534
கழகம்-கும்பகோணம்
மண்டலம்-கரூர்
கிளை-முசிறி
தடம் எண்-10C
புறப்படும் இடம்-முசிறி
சேரும் இடம்-தொட்டியம்
வழி-மணமேடு, கொளக்குடி, அரங்கூர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s