பழைய பொக்கிஷங்கள்-தநா 49 நா 13– வரிசை பகுதி-4

This is the fourth part of TN 49 N 13** Buses.

TN 49 N 1352 Nagapattinam Region-Poraiyar Branch-#A27D Poraiyar to Mayiladudhurai

Via: Thillaiyadi, thirukadaiyur, akkur, AVC College

TN 49 N 1353 Nagapattinam Region-Poraiyar Branch-#A27 Poraiyar to Mayiladudhurai

Via: Thillaiyadi, thirukadaiyur, akkur, sembanarkovil

TN 49 N 1354 Nagapattinam Region-Sirkazhi Branch-#A16 Sirkazhi to Keezhamovarkarai

Via: Annanperumalkovil, nangur

Front View:

Rear View:

TN 49 N 1355 Nagapattinam Region-Sirkazhi Branch-#C3 Sirkazhi to Thirumullaivasal

Via: Semmangudi, vadakal, edamanal

TN 49 N 1356 Nagapattinam Region-Sirkazhi Branch-#A9 Sirkazhi to Alakudi

Via: Puthur, kollidam, achalpuram, mahendrapalli

TN 49 N 1357 Nagapattinam Region-Mannargudi Branch-#A416 Mannargudi to Nanalur

Via: Marudhur, renganathapuram, panaiyur, vattar

TN 49 N 1358 Nagapattinam Region-Mannargudi Branch-#A9A Mannargudi to Pudukudi

Via: Thirumakkottai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s